Slide • Lijfrenten • Pensioencheck • Pensioenmogelijkheden 7 PENSIOEN 8 OVERLIJDEN • Levenstestament • Nalatenschap • Besparing erfbelasting 1 ONDERNEMEN • Starten en groei bedrijf • Financiering • Personeel • Bedrijfsoverdracht 2 SAMENWONEN • Voorwaarden • Testament • Financiën 3 VERMOGEN • Toekomstwensen • Woning en financiering • Sparen of beleggen • Schenkingen • Erfenis 4 KINDEREN • Studie • Bedrijfsopvolging • Vermogensoverdracht 5 TEGENSLAGEN • Arbeidsongeschiktheid • Werkeloosheid • Faillissement 6 SCHEIDING • Alimentatie • Vermogensverdeling • Pensioenverdeling