Pensioen

Al ben je er wellicht niet dagelijks mee bezig, toch is het opbouwen van voldoende pensioen een actueel onderwerp. Door de lage rentestand en het achterwege blijven van de indexering wordt het al moeilijker om een goed pensioen op te bouwen.

 • Hoeveel pensioen is er opgebouwd?
 • Is eerder stoppen met werken een mogelijkheid?
 • Is er sprake van een pensioengat?
 • Welke mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn er?
 • Lijfrente of banksparen?

Kortom: door te inventariseren wat je pensioeninkomen is, weet je of je genoeg pensioen hebt opgebouwd. Door vroegtijdig je pensioen in kaart te brengen kun je nu maatregelen nemen voor later.

Je kunt op verschillende manieren pensioen opbouwen. Daarnaast kun je je uitgaven in kaart brengen op het moment dat je met pensioen gaat.

 • Heb ik voldoende pensioen opgebouwd?
 • Welke mogelijkheden heb ik om (extra) pensioen op te bouwen?
 • Moet ik mijn hypotheek afgelost hebben als ik met pensioen ga?
 • Hoe kan ik mijn stamrecht-bv inzetten?
 • Kan ik beter zelf sparen of afstorten op banksparen?
 • Hoe kan ik als dga het beste mijn pensioen opbouwen?

Veel mensen hebben een pensioengat. Bovendien ontbreekt vaak inzicht hoeveel pensioen er nog opgebouwd wordt. Ook is veelal niet bekend hoe hoog het pensioen is bij tegenslagen, zoals bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

 • Heeft mijn partner voldoende pensioen opgebouwd?
 • Bouw ik pensioen op tijdens de arbeidsongeschiktheid?
 • Kan ik het opgebouwde pensioen van de bv onderbrengen bij een verzekeraar?
 • Hoe kan ik mijn vermogen inzetten als pensioenvoorziening?
 • Hoeveel AOW ontvang ik?
 • Wanneer kan ik met pensioen gaan?

Met een lijfrente kun je voor je oude dag sparen of je inkomen aanvullen als je met pensioen gaat. Voor het aankopen van lijfrentes gelden een aantal fiscale spelregels.

 • Hoe werkt een lijfrente?
 • Wanneer is een lijfrente interessant?
 • Hoeveel lijfrente kan ik jaarlijks opbouwen?
 • Heb ik een woekerpolis?
 • Wat zijn de verschillen tussen lijfrente en banksparen?
 • Wat houdt een nettolijfrente in?
 • Kan ik een lijfrente boetevrij afkopen?