Kinderen

Als je kinderen krijgt verandert er veel in je leven. Kinderen kosten geld. Bovendien kan je inkomen veranderen als je minder gaat werken. Hoe beïnvloeden kinderen je financiële huishouding?

 • Ga je na het krijgen van een kind minder werken?
 • Maak je gebruik van de kinderopvang?
 • Heb je recht op het kindgebonden budget?
 • Gaat je kind studeren?
 • Wil je je kind helpen bij de aankoop van een eerste huis?
 • Wil een of meer kinderen je bedrijf overnemen?

Kortom: je besteedbaar inkomen verandert met de komst van kinderen

De studiefinanciering is vervangen door het sociaal leenstelsel. Studeren gaat steeds meer geld kosten. Toch wilt je je kinderen de kans geven te gaan studeren. Hoe kun je de studie van je kinderen bekostigen?

 • Hoeveel geld moet je sparen voor de studie van je kinderen?
 • Hoeveel kun je belastingvrij schenken voor de studie?
 • Wat houdt het sociaal leenstelsel in?
 • Zijn er andere financieringsmogelijkheden voor de studie?
 • Is sparen door middel van een studieverzekering een optie?
 • Mijn kind wil piloot worden, wat nu?

Wellicht wil een van je kinderen je bedrijf op den duur overnemen. Ook een werknemer kan je bedrijf overnemen. Welke mogelijkheden zijn er om je bedrijf fiscaal zo gunstig mogelijk van de hand te doen?

 • Welke stappen moet ik nemen voor de bedrijfsopvolging?
 • Wanneer moet ik welke stappen nemen?
 • Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF)?
 • Wat doe ik financieel met de kinderen die niet het bedrijf overnemen?
 • Hoe haal ik mijn pensioen uit het bedrijf?
 • Wat doe ik met het bedrijfsonroerendgoed?

Je wilt je vermogen graag in de familie houden. Niet alleen na je overlijden, maar ook tijdens je leven wil je vermogen overdragen aan je kinderen. Hoe kun je je vermogen zo gunstig mogelijk overdragen aan de kinderen?

 • Hoeveel kun je jaarlijks belastingvrij schenken?
 • Hoeveel kun je belastingvrij schenken voor de aanschaf van de woning?
 • Hoeveel kun je belastingvrij schenken voor de studie?
 • Hoeveel kun je eenmalig schenken voor bijvoorbeeld een wereldreis?
 • Wat houdt schenken op papier in?
 • Wat zijn de gevolgen als je je eigen huis aan de kinderen overdraagt?