Samenwonen

Wil je gaan samenwonen of gaan trouwen? Als je gaat trouwen regelt de wet heel veel zaken automatisch voor je. Ga je samenwonen, dan moet je zelf veel regelen. In beide gevallen verandert er veel in je financiële en fiscale leven, zeker als er ook nog kinderen in het spel zijn.

 • Wat is juridisch en fiscaal het verschil tussen samenwonen en trouwen?
 • Wat zijn de gevolgen voor je vermogen als je gaat samenwonen?
 • Wat houdt trouwen ‘in gemeenschap van goederen’ in?
 • Welke mogelijkheden heb je met huwelijkse voorwaarden?
 • Waarom is een samenlevingscontract nuttig?
 • Wat kun je samen regelen voor het pensioen?
 • Wat zijn de voordelen van fiscaal partnerschap?

Kortom: wil je bepaalde zaken voor elkaar regelen, dan moet je daarvoor afspraken maken en deze afspraken vastleggen

Als je gaat samenwonen, heeft dit gevolgen op het terrein van de belastingwetgeving en op het terrein van de sociale zekerheid. Welke regels gelden er voor je als je gaat samenwonen?

 • Als ik niet wil trouwen is een samenlevingscontract dan raadzaam?
 • Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract en huwelijkse voorwaarden?
 • Wat is er in de wet geregeld voor gehuwden en ongehuwden?
 • Heb ik rechten en plichten ten opzichte van mijn partner?
 • Zijn er fiscale voordelen te halen als samenwoner?
 • Wat moet ik voor de kinderen regelen als ik ga samenwonen?
 • Wat zijn de consequenties als wij uit elkaar gaan?

In een testament geef je aan wat er met je bezittingen moet gebeuren als je overlijdt. Als je geen testament hebt, dan wordt je nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke regels.

 • Waarom is een testament voor mij raadzaam?
 • Wat kan ik regelen in een testament?
 • Hoe regel ik de voogdij van mijn kinderen?
 • Wat zijn legaten?
 • Wat is een tweetrapstestament?
 • Hoe kan ik erfbelasting besparen?
 • Wat is een levenstestament

Als je gaat samenwonen of gaat trouwen verandert er financieel veel. Je was gewend je eigen boontjes te doppen. Nu ga je samen verder en krijg je gezamenlijke kosten en gezamenlijke bezittingen.

 • Trek ik bij mijn partner in of is gezamenlijk een huis kopen voordeliger?
 • Welke afspraken maak ik met mijn partner wie wat betaald?
 • Wie wordt automatisch eigenaar waarvan?
 • Hoe regelen wij de verzekeringen?
 • Hoe regelen wij het partnerpensioen?
 • Moet er jaarlijks een verrekening plaatsvinden?