Scheiding

Een scheiding heeft niet alleen emotioneel grote gevolgen, maar heeft financieel ook een enorme impact. Naast de kosten van de scheiding moet je rekening houden met grote veranderingen in je financiële situatie.

 • Wie onderhoudt de kinderen?
 • Krijgt ik alimentatie of moet ik juist alimentatie betalen?
 • Wie blijft er in het gezamenlijke huis wonen?
 • Is er sprake van overbedeling en wat zijn hiervan de fiscale consequenties?
 • Hoe moeten de pensioenaanspraken geregeld worden?
 • Wat moet ik doen met de levensverzekering?

Kortom: niet alleen inzicht in de financiële situatie is erg belangrijk als je gaat scheiden, maar ook de fiscale gevolgen voor jou en je partner zijn van groot belang.

Heb je recht op alimentatie of moet je juist alimentatie betalen. Krijg je voor de kinderen kinderalimentatie en hoe hoog is die?

 • Heb ik recht op alimentatie of moet ik alimentatie aan mijn partner betalen?
 • Hoe hoog is de alimentatie en welke normen gelden hiervoor?
 • Kan ik de alimentatie als aftrekpost meenemen in de aangifte inkomstenbelasting?
 • Moet ik over de ontvangen alimentatie belasting betalen?
 • Hoe hoog is de kinderalimentatie?
 • Vervalt de alimentatie als ik een nieuwe partner krijg?
 • Hoe lang moet ik alimentatie betalen c.q. heb ik recht op alimentatie?

Kortom: bij een scheiding verandert het hele inkomensplaatje. Er hangt veel af van de afspraken die je maakt met je partner. Laat je dus goed adviseren.

Als je gaat scheiden moeten de gemeenschappelijke bezittingen en schulden verdeeld worden. Hiervoor moet een inventarisatie gemaakt worden. Heb je in het verleden afspraken gemaakt, dan kunnen deze soms terzijde worden geschoven.

 • In hoeverre gelden mijn huwelijkse voorwaarden?
 • Wat valt er onder het gemeenschappelijk vermogen?
 • Moet ik alle bezittingen verdelen?
 • Moet ik de schenkingen van mijn ouders ook verdelen met mijn partner?
 • Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn partner?
 • Kan ik mijn bedrijf buiten de verdeling houden?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de verdeling?

Er zijn wettelijke regels om de opgebouwde pensioenrechten te verdelen bij een scheiding. Uiteraard ben je vrij andere afspraken te maken.

 • Wat houdt de Wet Pensioenvereffening in?
 • Heb ik recht op een deel van het pensioen van mijn partner?
 • Wat gebeurt er met het pensioen als mijn ex-partner overlijdt?
 • In hoeverre moet ik rekening houden met de fiscale gevolgen van de pensioenverdeling?
 • Geldt de pensioenverdeling ook voor ‘pensioen in eigen beheer’?
 • Heb ik recht op conversie van het te verevenen pensioen en moet mijn partner daarmee instemmen?
 • Heb ik recht op een aandeel in de lijfrente?