Tegenslagen

Vroeg of laat kunnen wij allemaal met tegenslagen te maken krijgen. Tegenslagen komen meestal onverwachts. Soms kun je je hiertegen wapenen door een aantal maatregelen te nemen.

 • Heb ik voldoende spaargeld om tegenslagen op te vangen?
 • Moet ik de hypotheek doorbetalen als ik ziek word?
 • Als mijn partner of ik werkeloos worden, kunnen wij dat dan financieel opvangen?
 • Hoe voorkom ik dat ik bij een faillissement mijn huis kwijt raak?
 • Kan ik mij verzekeren tegen tegenslagen?
 • Hoeveel daalt mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt word?

Kortom: door inzicht te hebben in je financiële situatie kun je een financieel vangnet creëren om tegenslagen op te vangen.

Ziek worden trekt niet alleen een wissel op je levensgeluk maar kan ook enorme financiële gevolgen hebben.

 • Is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zinvol voor mij?
 • Welke zaken kan ik regelen in een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Hoe hoog is de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Zijn er alternatieven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Heeft mijn werkgever een (aanvullende) WIA-verzekering?
 • Hoe hoog is mijn uitkering als ik ziek ben?
 • Kan ik niet beter zelf een buffer opbouwen en hoe hoog moet die zijn?

Niemand wil tegen zijn zin werkeloos worden. Toch kan het iedereen overkomen. Als je werkeloos wordt daalt je inkomen, terwijl je kosten blijven doorlopen. Is je bedrijf niet meer levensvatbaar, dan kun je geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?
 • Hoe hoog is de WW-uitkering en hoe lang duurt de uitkering?
 • Moet ik elk werk en elk salaris accepteren als ik in de WW zit?
 • Kan ik in mijn huis blijven wonen?
 • Kan ik een bedrijf starten met behoud van de WW-uitkering?
 • Heb ik genoeg geld gereserveerd om werkeloosheid op te vangen?

Een faillissement grijpt meestal diep in op je persoonlijke leven, of het nu om een privé of zakelijk faillissement gaat.

 • Hoe kan ik een faillissement voorkomen?
 • Wat zijn mijn rechten en mijn plichten bij een faillissement?
 • Wat houdt schuldsanering in?
 • Wat doet een curator?
 • Wordt er bij een zakelijk faillissement ook beslag gelegd op mijn privé-vermogen?
 • In hoeverre kan ik een beroep doen op de huwelijkse voorwaarden?
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn werknemers?