Vermogen

Wat zijn je wensen en idealen voor de toekomst en hoe wil je die realiseren? Je wilt eerder stoppen met werken of je wilt financieel onafhankelijk zijn als je met pensioen gaat. Is dit haalbaar voor je?

 • Wil je eerder stoppen met werken?
 • Wil je een wereldreis maken?
 • Wil je de studie van je kinderen betalen?
 • Wil je schuldenvrij zijn als je met pensioen gaat?
 • Wil je hulp in huis nemen als je straks niet meer zelfstandig kunt leven?

Kortom: om je dromen en wensen te realiseren, geeft een financieel plan je houvast om je doel te bereiken

Wat staat er op je verlanglijstje? Hoe wil jij je leven verder inrichten en wat wil je nog gaan doen? De antwoorden op deze vragen zijn bepalend voor het inkomen dat je nodig hebt en het vermogen dat je daarvoor moet opbouwen.

 • Hoe sta ik er nu voor?
 • Is mijn pensioen voldoende?
 • Wat vind ik belangrijk om nog te doen?
 • Wil ik eerder stoppen met werken?
 • Wil ik een wereldreis gaan maken of toch liever een boot kopen?
 • Heb ik uitzicht op een erfenis?

Een huis kopen is meestal de eerste, grote aankoop die je in je leven doet. Bij het kopen van een huis wordt dikwijls een hypotheek afgesloten. Naast de koopprijs moet je ook rekenen op andere kosten zoals overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris.

 • Kan ik het huis van mijn dromen kopen?
 • Houd ik voldoende inkomen over om goed te kunnen leven?
 • Hoeveel kan ik maximaal lenen om een huis te kopen?
 • Hoe kan ik het beste de financiering regelen, bij de bank of bij mijn holding, of elders?
 • Wat levert het op als ik mijn spaargeld inzet om de hypotheek af te lossen?
 • Wat levert het oversluiten van de hypotheek mij op?
 • Moet ik voor een lange rentevastperiode kiezen of juist voor een korte periode?

Wat wil je met je vermogen doen? Er zijn heel veel mogelijkheden: sparen, beleggen, onroerend goed aankopen, kunst verzamelen, een aandeel in een bedrijf nemen, enz. Welke vorm van vermogensopbouw je kiest hangt af van je wensen en doelen.

 • Moet mijn vermogen groeien om mijn doel te bereiken?
 • Wat zijn de mogelijkheden op korte termijn en op lange termijn?
 • Hoe houd ik mijn vermogen zonder risico in tact?
 • Wat zijn de verschillende mogelijkheden van beleggen?
 • Hoe kan ik het risico spreiden?
 • Hoe kan ik de fiscale consequenties beperken?

Je kunt tijdens je leven belastingvrije schenkingen krijgen van bijvoorbeeld je ouders. Voor sommige schenkingen gelden fiscale vrijstellingen.

 • Welke voorwaarden gelden er om belastingvrij een schenking te ontvangen voor mijn huis?
 • Wanneer moet ik aangifte schenkbelasting doen?
 • Hoeveel schenkbelasting moet ik betalen?
 • Wat houdt een schenking ‘op papier’ in?
 • Welke vrijstellingen gelden er voor belastingvrij schenken?
 • Hoeveel kan ik ieder jaar belastingvrij geschonken krijgen?

Je hebt een erfenis ontvangen. Je kunt daarmee eventuele schulden aflossen of bijvoorbeeld je pensioengat opvullen. Waar moet je rekening mee houden als je een erfenis ontvangt?

 • Moet ik de erfenis beneficiair aanvaarden en wat houdt dat precies in?
 • Als ik de erfenis verwerp, wat houdt dat voor mijn kinderen in?
 • Wat zijn de vrijstellingen?
 • Hoe hoog is de erfbelasting?
 • Heb ik als kind recht op een deel van de erfenis?
 • Moet ik erfbelasting in het buitenland betalen bij een erfenis uit het buitenland?